Site Overlay

Cứ hai người Nhật thì có một người bị căng thẳng về đường ruột!?

Theo kết quả khảo sát 600 người, cứ hai người Nhật thì có một người bị căng thẳng về đường ruột. Stress thường được coi là một trong những yếu tố gây bệnh viêm loét đại tràng, nhưng đối với chúng ta sContinue readingCứ hai người Nhật thì có một người bị căng thẳng về đường ruột!?

Mối quan hệ giữa viêm loét đại tràng và căng thẳng tinh thần là gì?

Theo kinh nghiệm của tôi, căng thẳng tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến đại tràng. Tôi đặc biệt hiểu rõ khi các triệu chứng viêm loét đại tràng ngày càng trầm trọng.Khi bị căng thẳng về tinh thần trongContinue readingMối quan hệ giữa viêm loét đại tràng và căng thẳng tinh thần là gì?